This album is from our daily walks in virtually all weather and sometimes friends and their dogs join us too. 


Dette albumet er det bilder fra våre daglige turer i nesten all slags vær og noen ganger er venner og deres hunder med oss også.