Statistikk for Norge fra 2000-2023

År                     Antall kull

2023

2022                         6

2021                          9

2020                         5

2019                          7

2018                          8

2017                         11

2016                          7

2015                         5

2014                         15

2013                         8

2012                         12

2011                          11

2010                         9

2009                        11

2008                        5

2007                        8

2006                        4

2005                         2

2004                         2

2003                         1

2002                         4

2001                          3

2000                         2

Antall registrerte valper


24

24

13

16

25

26

21

16

44

30

39

37

34

36

21

22

17

4

5

1

8

8

3

Importer 


5

2

1

-

4

2

8

2

4

6

4

2

4

5

6

2

0

9

3

3

0

0

1