TIL SALGS 


Vi har bestemt oss for å selge Labbetuss på deleie

Labbetuss ble født 9. mai 2022 og er en herlig gutt med et fantastisk temperament. Labbetuss elsker å kose i fanget og være med deg. Han er ferdig vaksinert, også med rabies. Vi ønsker å ha muligheten til å bruke Labbetuss i avl derfor selges han på deleie. 

Ta kontakt med Ingunn på mobil for mer informasjon.

For mer informasjon kontakt Ingunn på mobil 93823289 eller e-post iaxelsen@hotmail.com